Polish English

 

Opinie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Prev Next

Opinie cz.1

Opinie cz.1

           

Opinie cz.2

Opinie cz.2

           

Opinie cz.3

Opinie cz.3

             

Opinie cz.4

Opinie cz.4

     

Opinie cz.5

Opinie cz.5

             

Opinie cz.6

Opinie cz.6

             

Opinie cz.7

Opinie cz.7

      nbsp;      

Opinie cz.8

Opinie cz.8

             

Zespół

Beata Wolnowska – konsultant metody Tomatisa (certyfikat), współpracownik Centrum Treningu Słuchowego metodą Tomatisa. Neurologopeda dyplomowany (Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu). Długoletni pracownik m.in. Poradni Rehabilitacji Dzieci z Wadą Słuchu w Poznaniu, jako terapeuta głosu i mowy oraz w poradniach specjalistycznych dla osób z wadami słuchu i mowy. W praktyce zawodowej specjalizuje się w terapii opóźnionego rozwoju mowy oraz w logopedii artystycznej i emisji głosu. Absolwentka Poznańskiej Szkoły Muzycznej II stopnia i Wydziału Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Poznaniu. W latach 2002-2006 pracowała jako dyrygent chóru, nauczyciel kształcenia słuchu, logopeda w Państwowej Szkole Muzycznej w Nowym Tomyślu.

 

Lucyna Lewandowska – terapeuta z uprawnieniami dotyczącymi pracy na sprzęcie Proteac, kierownik, opiekun dzieci podczas terapii. Długoletnia praktyka w zakresie terapii dzieci „wymagających”. Medyczne Studium w Poznaniu - pracownik socjalny. Praktyka zawodowa w wielu ośrodkach pomocy dla osób niepełnosprawnych w tym także w szpitalu, turnusy wakacyjne dla dzieci. Wieloletnie doświadczenie w opiece geriatrycznej w tym wszystkie etapy choroby Alzheimera. Indywidualna praca korepetytorska z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Anna Sudoł – reprezentant placówki, wykładowca i szkoleniowiec. Pracownik uczelni wyższych: Uniwersytet SWPS Poznań, UAM Poznań, UM Poznań. Magister Filologii Polskiej, Studia Pedagogiczne UAM w Poznaniu, Zarządzanie i Marketing Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Realizuje Studia Doktoranckie w Zakładzie Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.


Karolina Kabzińska - terapeuta ds. treningu uwagi słuchowej metodą Tomatis’a. Absolwentka socjologii oraz kognitywistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorantka w Zakładzie Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Ukończone szkolenia z treningu umiejętności społecznych, treningu koncentracji Play Attention. Zainteresowania zawodowe oraz naukowe: terapia oraz praca z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce, neuropsychologia.


Paulina Piątczak - terapeuta ds. treningu uwagi słuchowej metodą Tomatisa. Studentka Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, kierunku psychologia. Doświadczenie zawodowe: Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka "Papilio" w Kaliszu; Pracownia Psychoedukacji i Rozwoju Osobistego "MOC POZNANIA"; Instytut Coachingu i Psychologii Płci. Ukończone szkolenia z technik trenerskich (metody pracy z grupą) i treningu koncentracji Play Attention. Obszary zainteresowań: psychologia rozwoju człowieka, psychologia międzykulturowa, coaching.


Karolina Dybicz - terapeuta ds. treningu uwagi słuchowej metodą Tomatisa. Wykształcenie: absolwentka kognitywistyki przy Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu. Kilkuletnia praktyka indywidualnej pracy korepetytorskiej z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w uczeniu się matematyki, ukończone szkolenia z zakresu stymulacji sensorycznej metodą Carla Delacato i treningu umiejętności społecznych. Zainteresowania zawodowe i naukowe: terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju, w szczególności ze spektrum autyzmu. Członek zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Zespołu Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu, wolontariusz w ramach działań związanych z Pielgrzymką Zaufania przez Ziemię (dzieła Wspólnoty Braci z Taize).


Wojciech Gorczyński – psychoterapeuta, współpracownik. Wykształcenie: absolwent kognitywistyki i psychologii UAM w Poznaniu.

 

Prof. dr hab. Ewa Mojs – Katedra Psychologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, współpraca w zakresie medycznych badań klinicznych.

 

Prof. dr hab. Aleksander Sęk – UAM w Poznaniu, Zakład Akustyki Pomieszczeń i Psychoakustyki, współpraca w zakresie prowadzenia wykładów konferencyjnych i badań (sprzęt).


Lekarze: neurolodzy, otolaryngolodzy, psychiatrzy, pediatrzy. Współpracujący.

© METODA TOMATISA TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ