Polish English

Konferencje

 

Opinie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Prev Next

Opinie cz.1

Opinie cz.1

           

Opinie cz.2

Opinie cz.2

           

Opinie cz.3

Opinie cz.3

             

Opinie cz.4

Opinie cz.4

     

Opinie cz.5

Opinie cz.5

             

Opinie cz.6

Opinie cz.6

             

Opinie cz.7

Opinie cz.7

      nbsp;      

Opinie cz.8

Opinie cz.8

             

Konferencje medyczne

Przedstawiamy informacje na temat konferencji, w których braliśmy i będziemy brali „czynny” udział.

  1. Badania naukowe prowadzone w naszym Centrum w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, pod nadzorem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i przy współudziale Fundacji Aktywności Lokalnej. 2015-2017. Poznań/Polska.

  2. XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nowoczesna Pediatria 17-18.11.2017.

  3. Podyplomowa Szkoła PTP 2017.

  4. Oblicza Współczesnej Pediatrii III 2017, Poznań.
  5. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Neurologia Dzieci i Dorosłych. Jak choroby neurologiczne ewoluują od dzieciństwa do dorosłości. Poznań 9-10.12.2016.

  6. X Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nowoczesna Pediatria. 25-26.11.2016. Poznań. Przewodniczący prof. dr hab. n. med. Wojciech Służewski.

  7. II Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej. Oblicza integracji w obliczach teorii i praktyki psychologii klinicznej 24.-26.11.2016

  8. Konferencja Naukowa PAN. Autyzm: diagnoza - terapia - edukacja. Współczesne kierunki badań. 
   Poznań, 19 października 2016.

  9.  VII Forum Neurologii Dziecięcej. Poznań 07-08.10.2016.  Kierownik Naukowy Prof. UAM dr hab. med. Barbara Steinborn.

  10. Oblicza Współczesnej Pediatrii. X 2016. Poznań. Pod patronatem Prof. dr hab. n.med. Wojciecha Młynarskiego.

  11. Podyplomowa Szkoła Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego Poznań 3 IX 2016

  12. XX Targi Edukacyjne. 13-15.03.2016 Poznań

  13. IX Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii 12-13.02.2016. Kraków. Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk

  14. Neuropsychiatria i Neuropsychologia. Update 2015, Poznań 26-27.11.2015. Przewodniczący Komitetu Naukowego Prof. dr hab. Janusz Rybakowski

  15. IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nowoczesna Pediatria. Poznań 20-21.11.2015. Przewodniczący Prof. W. Służewski.

  16. Oblicza Współczesnej Pediatrii. 07.11.2015. Poznań. Pod patronatem Prof. dr hab. n.med. Wojciecha Młynarskiego.

  17.  VI Forum Neurologii Dziecięcej, Poznań 10.10.2015 Poznań . Przewodnicząca Prof. UAM dr hab. med. Barbara Steinborn.

  18. Polonista. O strategiach dostosowywania kształcenia studentów polonistyki do nowej rzeczywistości. Poznań, 18-19 maja 2015 rok. Instytut Filologii Polskiej UAM i Projekt POKL 04.01.01-00-029/09

  19. Podyplomowa Szkoła Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego 25.04.2015. Poznań

  20. XIX Targi Edukacyjne, Poznań 20-22.03.2015. Konferencje naukowe. Wykłady pod patronatem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

  21. Neuropsychiatria i Neuropsychologia. Update 2014. Poznań 27-28.11.2014. Przewodniczący Komitetu Naukowego Prof. dr hab. Janusz Rybakowski

  22. Trendy w Alergologii. Warszawa 21-22.11.2014. Przewodniczący Komitetu Naukowego Prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak

  23. Między psychiatrią a neurologią: wspólna diagnoza i wspólne leczenie. Warszawa 7-8.11.2014. Przewodniczący Komitetu Naukowego: Prof. dr hab. Bartosz Łoza i Prof. dr hab. Wojciech Kozubski

  24. Jubileuszowe V Forum Neurologii Dziecięcej. Poznań 10-11.10.2014. Kierownik Naukowy Prof. UAM dr hab. med. Barbara Steinborn.

  25. ROZWÓJ MAŁEGO DZIECKA – JAK I GDZIE SZUKAĆ POMOCY. Poznań 03.04.2014. Przewodniczący prof. dr hab. n. med. Andrzej Rajewski

  26. The Language of Emotions. Poznań 27.03.2014. dr Andy Bondy. Patronat UAM w Poznaniu.

  27. III Wielkopolskie Targi Pracy i Rozwoju, Poznań 26.03.2014. Organizator UAM w Poznaniu, Wydział Psychologii. Pedagogiki i Nauk Społecznych.

  28. Państwowa Akademia Nauk - Wydział Nauk Medycznych, Komitet Nauk Neurologicznych, Poznań 25 X 2013, prof. dr. hab. Bożena Galas - Zgorzalewicz. 
  29. Neuropsychiatria i Neuropsychologia. Update 2013, Poznań 21-22.11.2013. Przewodniczący Komitetu Naukowego Prof. dr hab. Janusz Rybakowski

  30. II Wielkopolskie Targi Pracy i Rozwoju, Poznań 25.04.2013. Organizator UAM w Poznaniu, Wydział Psychologii. Pedagogiki i Nauk Społecznych.

  31. Konferencja  - XVII Targi Edukacyjne, 15-17.03.2013. - Poznań. Wykłady prowadzone pod patronatem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli ODN  w Wielkopolsce.

  32. IV Forum Neurologii Dziecięcej w Poznaniu. 2013. Kierownik Naukowy Prof. UAM dr hab. med. Barbara Steinborn.

  33. BUDOWANIE SYSTEMU JĘZYKOWEGO DZIECI Z AFAZJĄ DZIECIĘCĄ - Prof. Jagoda Cieszyńska oraz  WCZESNA DIAGNOZA I STYMULACJA LOGOPEDYCZNA – mgr Mirosława Rządzka. Październik 2012.

  34. III Forum Neurologii Dziecięcej. Poznań 12.-13.10.2012. Kierownik Naukowy Prof. UAM dr hab. med. Barbara Steinborn.

  35. II Ogólnopolskie Forum Autyzmu. Poznań. 2012.

  36. 26 Konferencja Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Poznanie i Funkcjonowanie Społeczne – zaburzenia u dzieci i młodzieży. 21-22.09.2012. Warszawa. Przewodniczący – dr hab. n.med. Filip Rybakowski i dr hab. n.med. Małgorzata Janas- Kozik.

  37. Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Jak nie zepsuć dzieciństwa? – Innowacje w pedagogice przedszkolnej”, Poznań, 10.03.2012. Organizator: WSEIiI i uni-terra Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

  38. Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Jak nie zepsuć dzieciństwa? – Innowacje w pedagogice przedszkolnej”, Poznań, 10.03.2012. Organizator: WSEIiI i uni-terra Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

  39. Forum Neurologii Dziecięcej. Poznań 7-8.10.2011. Kierownik Naukowy Prof. UAM dr hab. med. Barbara Steinborn.

  40. Konferencja – XV Targi Edukacyjne, Poznań 04-06.03.2011. Wykłady pod patronatem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.    

  41. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowoczesna Pediatria”, Poznań 09-10.12.2011. Przewodniczący:  Prof. zw. dr hab. med. Wojciech Służewski.

  42. Neuropsychiatria i Neuropsychologia. Update 2010, Poznań 25-26.11.2010. Przewodniczący Komitetu Naukowego Prof. dr hab. Janusz Rybakowski.

  43. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowoczesna Pediatria”, Poznań 12-13.11.2010. Przewodniczący:  Prof. zw. dr hab. med. Wojciech Służewski.

  44. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Podmiot–Terapia–Edukacja”- Arteterapia 2010. Poznań 4-5.11.2010. Organizator – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Patronat Honorowy i Naukowy Prof. dr hab. Bronisław Marciniak, Prof. dr hab. Jacek Wysocki, Prof. zw. Marcin Berdyszak, Prof. zw. Ewa Wycichowska.

  45. Forum Neurologii Dziecięcej. Poznań 7-8.10.2010. Kierownik Naukowy Prof. UAM dr hab. med. Barbara Steinborn.

  46. Konferencja Naukowa „SYSTEMOWE PODEJŚCIE WE WSPOMAGANIU ROZWOJU, EDUKACJI, ŻYCIA ZAWODOWEGO I SPOŁECZNEGO OSÓB Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA.” Poznań, 4-5.12.2009.

  47. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowoczesna Pediatria”, która odbyła się w Poznaniu w dniach 27-28.11.2009..

  48. X Konferencja Logopedyczna Polskiego Związku Logopedycznego. Poznań, 28.11.2009.

© METODA TOMATISA TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ