Polish English

Opinie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Prev Next

Opinie cz.1

Opinie cz.1

           

Opinie cz.2

Opinie cz.2

           

Opinie cz.3

Opinie cz.3

             

Opinie cz.4

Opinie cz.4

     

Opinie cz.5

Opinie cz.5

             

Opinie cz.6

Opinie cz.6

             

Opinie cz.7

Opinie cz.7

      nbsp;      

Opinie cz.8

Opinie cz.8

             

XVII Targi Edukacyjne, 15-17.03.2013. - Poznań

XVII Targi Edukacyjne, Poznań 15-17.03.2013. Konferencje naukowe. Wykłady pod patronatem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Akcja edukacyjna została przygotowana pod kontem dzieci i młodzieży. W wykładach uczestniczyli pedagodzy przedszkolni oraz szkolnie. Przygotowano materiały merytoryczne z zakresu wiedzy na temat metody Tomatisa i efektów uzyskiwanych w naszym poznańskim Centrum Tomatisa. Poruszane tematy to: dysleksja, problemy szkolne, problem z nauką języka obcego. Punkt konsultacyjny prowadził warsztaty, analizował konkretne sytuacje pod kontem zaburzeń przetwarzania słuchowego.

Targi edukacyjne Tomatis 2013

Targi Edukacyjne 2013 - Tomatis

 

Targi Edukacyjne 2013 - Tomatis

targi_pracy_tomatis_3.jpg

 

targi_pracy_tomatis_4.jpg

© METODA TOMATISA TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ