Polish English

Opinie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Prev Next

Opinie cz.1

Opinie cz.1

           

Opinie cz.2

Opinie cz.2

           

Opinie cz.3

Opinie cz.3

             

Opinie cz.4

Opinie cz.4

     

Opinie cz.5

Opinie cz.5

             

Opinie cz.6

Opinie cz.6

             

Opinie cz.7

Opinie cz.7

      nbsp;      

Opinie cz.8

Opinie cz.8

             

Wielkopolskie Targi Pracy i Rozwoju 2013

II Wielkopolskie Targi Pracy i Rozwoju, Poznań 25.04.2013. Konferencje naukowe. Wykłady pod patronatem UAM w Poznaniu. Organizator UAM w Poznaniu, Wydział Psychologii. Pedagogiki i Nauk Społecznych.

Podczas Targów, wielu studentów mogło zapisać się na profesjonalny staż w Centrum Tomatisa w Poznaniu. Warunki kwalifikacji do praktyk zostały szczegółowo wyjaśnione, kandydaci przeszli wstępne szkolenia. Weryfikacja odbyła się w terminie późniejszym. Dla wszystkich studentów przygotowano wykład merytoryczny na temat pracy z dzieckiem i radzenie sobie z jego deficytami.

Targi Pracy UAM 2013 - Tomatis

Targi Pracy UAM 2013 - Tomatis

Targi Pracy UAM 2013 - Tomatis

Targi Pracy 2013 - Tomatis

© METODA TOMATISA TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ