Polish English

Opinie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Prev Next

Opinie cz.1

Opinie cz.1

           

Opinie cz.2

Opinie cz.2

           

Opinie cz.3

Opinie cz.3

             

Opinie cz.4

Opinie cz.4

     

Opinie cz.5

Opinie cz.5

             

Opinie cz.6

Opinie cz.6

             

Opinie cz.7

Opinie cz.7

      nbsp;      

Opinie cz.8

Opinie cz.8

             

III Wielkopolskie Targi Pracy i Rozwoju UAM 2014

III Wielkopolskie Targi Pracy i Rozwoju, Poznań 26.03.2014. Konferencje naukowe. Wykłady pod patronatem UAM w Poznaniu. Organizator UAM w Poznaniu, Wydział Psychologii. Pedagogiki i Nauk Społecznych.


Podczas Targów, wielu studentów będzie mogło zapisać się na profesjonalny staż w Centrum Tomatisa w Poznaniu. Warunki kwalifikacji do praktyk zostaną szczegółowo wyjaśnione, kandydaci przejdą wstępne szkolenia. Weryfikacja odbędzie się w terminie późniejszym. Dla wszystkich studentów przygotowano wykład merytoryczny na temat pracy z dzieckiem i radzenia sobie z jego deficytami.

 podziekowanie_targi_rozwoju_14.jpg

© METODA TOMATISA TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ