Polish English

Opinie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Prev Next

Opinie cz.1

Opinie cz.1

           

Opinie cz.2

Opinie cz.2

           

Opinie cz.3

Opinie cz.3

             

Opinie cz.4

Opinie cz.4

     

Opinie cz.5

Opinie cz.5

             

Opinie cz.6

Opinie cz.6

             

Opinie cz.7

Opinie cz.7

      nbsp;      

Opinie cz.8

Opinie cz.8

             

VII Forum Neurologii Dziecięcej

VII Forum Neurologii Dziecięcej. Poznań 07.-08.10.2016. Kierownik Naukowy Prof. UAM dr hab. med. Barbara Steinborn. Podczas konferencji omówiono badania kliniczne, które mają miejsce w latach 2015/2016 w naszym Centrum. Badania są prowadzone w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dodatkowo uczestnicy otrzymali prezentację dotyczącą wpływu treningu uwagi słuchowej metodą Tomatisa na konkretne ośrodki w mózgu. Przedstawiliśmy informacje na temat terapii (oraz jej efektów) opracowane pod kontem neurologicznym.

Do udziału w konferencji zaproszono wybitnych specjalistów i niekwestionowane autorytety z zakresu neurologii dziecięcej, pediatrii, neurologopedii, genetyki. 

7 forum neurologii 1

 

7 forum neurologii

 

7 forum neurologii 2

© METODA TOMATISA TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ