Polish English

Opinie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Prev Next

Opinie cz.1

Opinie cz.1

           

Opinie cz.2

Opinie cz.2

           

Opinie cz.3

Opinie cz.3

             

Opinie cz.4

Opinie cz.4

     

Opinie cz.5

Opinie cz.5

             

Opinie cz.6

Opinie cz.6

             

Opinie cz.7

Opinie cz.7

      nbsp;      

Opinie cz.8

Opinie cz.8

             

VI Forum Neurologii Dziecięcej

VI Forum Neurologii Dziecięcej. Poznań 9.-10.10.2015.

Kierownik Naukowy Prof. UAM dr hab. med. Barbara Steinborn.


Podczas konferencji omówiono badania kliniczne, które mają miejsce w latach 2015/2016 w naszym Centrum. Badania są prowadzone w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dodatkowo uczestnicy otrzymali prezentację dotyczącą wpływu treningu uwagi słuchowej metodą Tomatisa na konkretne ośrodki w mózgu. Przedstawiliśmy informacje na temat terapii (oraz jej efektów) opracowane pod kontem neurologicznym.

Do udziału w konferencji zaproszono wybitnych specjalistów i niekwestionowane autorytety z zakresu neurologii dziecięcej, pediatrii, wakcynologii i psychologii, w wśród nich:

 • Prof. dr hab. Barbara Steinborn
 • Dr n. med. Anna Winczewska-Wiktor
 • Dr M. Badura-Stronka
 • Dr hab. Anna Kostera
 • Dr hab. med. Agnieszka Słopień
 • Dr hab. med. Katarzyna Katulska
 • Dr n. med. Dr n. med. Agnieszka Wencel-Warot
 • Dr hab. Sławomir Michalak
 • Dr n. med. Dariusz Boruczkowski
 • Dr med. Marcin Żarowski
 • Dr n. med. Ilona Małecka
 • Dr n. med. Joanna Stryczyńska-Kazubska
 • Dr hab. med. Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz
 • Dr hab. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
 • Dr n. med. Marta Szmuda
 
VI Forum Neurologii 2015
 
VI Forum Neurologii


 

VI Forum Neurologii


 

VI Forum Neurologii

vi_forum_neurologii5.jpg

vi_forum_neurologii6.jpg

 

© METODA TOMATISA TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ