Polish English

 

Opinie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Prev Next

Opinie cz.1

Opinie cz.1

           

Opinie cz.2

Opinie cz.2

           

Opinie cz.3

Opinie cz.3

             

Opinie cz.4

Opinie cz.4

     

Opinie cz.5

Opinie cz.5

             

Opinie cz.6

Opinie cz.6

             

Opinie cz.7

Opinie cz.7

      nbsp;      

Opinie cz.8

Opinie cz.8

             

Efekty

Fotolia 3029183 XSEfekty stosowania metody w przypadku dzieci szkolnych: Zwiększenie koncentracji, lepsze zapamiętywanie. Zwiększenie sprawności komunikowania się. Polepszenie radzenia sobie z emocjami. Zmniejszenie liczby popełnianych błędów ortograficznych. Polepszenie radzenia sobie ze stresem. Polepszenie koordynacji ruchowej. Skuteczniejsza nauka języków obcych. Lepsze wykorzystywanie posiadanego potencjału.

Efekty stosowania metody w nauce języków obcych (dzieci i dorośli): Szybsze przyswajanie języków obcych. Szybsze i trwalsze zapamiętywanie. Większy zasób słów aktywnie wykorzystywanych. Lepsze spontaniczne rozumienie. Poprawa akcentu. Większe uwrażliwienie na niuanse językowe. Poprawa płynności wypowiedzi. Lepsza koncentracja. Zwiększenie wiary w siebie i pewności w wypowiadaniu się.

Efekty stosowania metody u dorosłych: Lepsza koncentracja uwagi. Polepszenie umiejętności komunikowania się. Szybsze i trwalsze zapamiętywanie. Skuteczniejsze uczenie się. Lepsze wykorzystanie możliwości głosu. Skuteczniejsza kontrola emocji. Lepsza umiejętność relaksowania się, odbudowy sił witalnych.

Poniżej zamieszczamy artykuł z Wielkopolskiego Przeglądu Logopedycznego nr 1/11/2013, który obrazuje efekty zaobserwowane udzieci uczęszczających na terapię do poznańskiego ośrodka:  

„Analiza wyników badań oceny subiektywnej rodzica przeprowadzonej w Centrum Treningu Uwagi Słuchowej Metodą Tomatis’a w Poznaniu.” Arkusz oceny z badania„Wpływ treningu słuchowego Tomatisa na poziom funkcjonowania poznawczego u dzieci z dysfunkcjami mowy”, opublikowanego w „Neuropsychiatrii i Neuropsychologii” prof. dr hab. J. Rybakowskiego vol.6; 3-4/2011. (ISSN 1896-6764)


Pobierz cały artykuł (artykuł spakowany *.zip)

 

© METODA TOMATISA TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ