Polish English

Opinie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Prev Next

Opinie cz.1

Opinie cz.1

           

Opinie cz.2

Opinie cz.2

           

Opinie cz.3

Opinie cz.3

             

Opinie cz.4

Opinie cz.4

     

Opinie cz.5

Opinie cz.5

             

Opinie cz.6

Opinie cz.6

             

Opinie cz.7

Opinie cz.7

      nbsp;      

Opinie cz.8

Opinie cz.8

             

Podziękowania

Wyrazy uznania dla naszej placówki wyrazili:

      16. Podziękowanie od nauczycieli i rodziców za przeprowadzoną sesję wykładów podczas konferencji w Przedszkolu nr 73 „Zielony Gaik” w Poznaniu. Konferencja „Edukacja dzieci z niepełnosprawnością”.

podziekowanie_przedszkole.jpg

        15. Od Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubaszu za przeprowadzenie szkolenia dla Grona Pedagogicznego i Rodziców.

podziekowanie_mali_odkrywcy.jpg 

   

        14. Podziękowanie za zaangażowanie się w realizację akcji „Bieg Poznaniaka dla Przedszkolaka” w dniu 02.04.2016. w Poznaniu dla dzieci autystycznych ze Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „ Aperio”. 

podziekowania.jpg

 

        13. Podziękowanie za wykład na temat metody Tomatisa w projekcie ''Świadoma mama" 03.12.2015r. Poznań. Warsztaty prowadził aktor, Piotr Ligienza.

Świadoma Mama

 

        12. Targi Pracy i Kariery 2014. Warsztat „Praca pedagoga, psychologa z dzieckiem trudnym w przedszkolu i w szkole…”.

Warsztaty Tomatis

 

       11. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu – Konferencja „Europejski Dzień Języków Obcych

tomatis nauczyciele jezyka obcego

        10. Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Luboniu, 23.04.2013.

wyklad tomatis poradnia psychologiczno pedagogiczna

9. Szkoła Podstawowa nr 90 w Poznaniu (I 2013).

Podziekowanie Tomatis

8. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Kadry Pedagogicznej (XII 2012)

Podziekowanie Tomatis

 

7. Miejskie Przedszkole Samorządowe w Zagórowie.


6

 

6.       Wielkopolska Rada Koordynująca Związek Organizacji Pozarządowych.

 

dyplom

 

5.       Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Poznaniu.

 

3

 

4.       Stowarzyszenie Rodzin, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci ze Specyficznymi Potrzebami Edukacyjnymi „Mniej Więcej” w Łodzi.

 

4

 

 3.     WSEIiI i uni-terra Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

 

 2

 

2. Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

 

2podziek 1


 

 

1.       Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

 

1

 

 

© METODA TOMATISA TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ