Polish English

Konferencje

 

Opinie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Prev Next

Opinie cz.1

Opinie cz.1

           

Opinie cz.2

Opinie cz.2

           

Opinie cz.3

Opinie cz.3

             

Opinie cz.4

Opinie cz.4

     

Opinie cz.5

Opinie cz.5

             

Opinie cz.6

Opinie cz.6

             

Opinie cz.7

Opinie cz.7

      nbsp;      

Opinie cz.8

Opinie cz.8

             

Pediatryczna

 

III Ogólnopolska Konferencja „Nowoczesna Pediatria”, która odbyła się w Poznaniu w dniach 27-28.11.2009.

Nasi pracownicy i współpracownicy przedstawili referat dotyczący badań pilotażowych grupy pacjentów z dysleksją  i problemami szkolnymi. Badania dotyczyły pacjentów diagnozowanych w poznańskim Centrum Treningu Uwagi Słuchowej metodą Tomatisa. W analizie uwzględniono wszystkie osoby, które ukończyły terapię. Pan Profesor Aleksander Sęk przedstawił prezentację omawiającą aspekt fizyczny analizy dźwięku, jego przetwarzanie przez ludzki aparat słuchowy. Powiązanie badań obrazujących wpływ dźwięku i jego analizy na „słyszenie ze zrozumieniem” i zmiany jakości głosu, mowy – jest potwierdzeniem wyników badań medycznych prof. audio-psycho-fonologii Alfreda Tomatisa. Medyczne znaczenie treningu słuchowego jest bardzo istotne. Daje on możliwości terapeutyczne i wsparcie w pracy z konkretnymi grupami pacjentów. Nie jest jednak obojętne w jaki sposób prowadzi się terapię, na jakim sprzęcie i w jakim ośrodku (np. czy ma on bezpośredni związek ze środowiskiem medycznym).

Efekty prowadzonych treningów uwagi słuchowej metodą Tomatisa w Poznaniu są monitorowane zgodnie z zasadami wprowadzonymi przez prof. A.Tomatisa.

>>MATERIAŁY

 

© METODA TOMATISA TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ