Polish English

Opinie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Prev Next

Opinie cz.1

Opinie cz.1

           

Opinie cz.2

Opinie cz.2

           

Opinie cz.3

Opinie cz.3

             

Opinie cz.4

Opinie cz.4

     

Opinie cz.5

Opinie cz.5

             

Opinie cz.6

Opinie cz.6

             

Opinie cz.7

Opinie cz.7

      nbsp;      

Opinie cz.8

Opinie cz.8

             

Oferta cenowa

Przebieg i koszt treningu uwagi słuchowej metodą Tomatisa w poznańskim Centrum:

• Trening uwagi słuchowej poprzedzony jest konsultacją, podczas której przeprowadzany jest wywiad z opiekunami dziecka. Jednocześnie wykonywane jest badanie dotyczące wrażliwości słuchowej i ustalenia ucha dominującego. Koszt konsultacji – 130 zł

• Pomiędzy kolejnymi etapami (tzn. na początku drugiego) przeprowadzany jest kolejny test płatny 100 zł

• Uwaga! Rodzic towarzyszący dziecku w terapii - podczas pierwszego etapu ma możliwość słuchania programu nieodpłatnie.

cennik


• Etap I Ilość godzin: 30h

Koszt/godziny:60zł

Koszt ogólny: 1800zł

• Etap II Ilość godzin: 15h

Koszt/godziny: 60zł

 

Koszt ogólny: 900zł

• Koszt wydania raportu po treningu - 40zł.

• Bezpłatna konsultacja podsumowująca - po drugim etapie (z analizą osiągniętych efektów, porównanie badań na różnych płaszczyznach).

Trening polega na słuchaniu odpowiednio dobranego materiału dźwiękowego przez urządzanie nazywane „elektronicznym uchem”, które jest idealnym modelem ludzkiego ucha. Stymulacja odbywa się poprzez dźwięki o określonej, wysokiej częstotliwości. Dźwięki te są odpowiednio filtrowane i bramkowane. Podczas treningu, który składa się z kilku faz, indywidualnie dobrany materiał dźwiękowy dociera do pacjenta drogą powietrzną i kostną. Podczas trwania sesji można rozmawiać, grać w gry planszowe i logiczne, bawić się lub spać. Cały trening składa się z kilku faz: od bardzo intensywnego pobudzania dźwiękowego inicjującego terapię - do aktywnego udziału pacjenta.

Etap I – 30 godz. ćwiczeń rozłożonych na okres 15dni, po dwie godziny dziennie.

Etap II – 15 godz. ćwiczeń odbywających się po 1-2 miesięcznej przerwie. Ta faza koncentruje się, w przeciwieństwie od pierwszej, naciskiem na pracę z mikrofonem. Tak, aby pacjent miał okazję słuchać własnego głosu i pracować z nim. Trening uwagi słuchowej poprzedzony jest testem uwagi lateralizacji słuchowej. Jest to badanie za pomocą audiometru, które pomaga określić stopień uwagi słuchowej oraz ucho dominujące. Podczas testu - w przypadku dzieci - przeprowadzany jest również wywiad z rodzicami. Dotyczy on przebiegu ciąży, rozwoju dziecka w pierwszym roku życia i latach następnych oraz informacji o przebytych chorobach.

 

© METODA TOMATISA TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ