Polish English

 

Opinie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Prev Next

Opinie cz.1

Opinie cz.1

           

Opinie cz.2

Opinie cz.2

           

Opinie cz.3

Opinie cz.3

             

Opinie cz.4

Opinie cz.4

     

Opinie cz.5

Opinie cz.5

             

Opinie cz.6

Opinie cz.6

             

Opinie cz.7

Opinie cz.7

      nbsp;      

Opinie cz.8

Opinie cz.8

             

Nasze publikacje

 

1.       Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 3/(48) 2016

 

http://www.przeglad.amp.edu.pl/article.php?id%3D145&;source=gmail&ust=1486416971507000&usg=AFQjCNGSbN026khAahva7EQwXAuKjSypYw" style="color: rgb(17, 85, 204);">http://www.przeglad.amp.edu.pl/article.php?id=145

 

 

 

2.       Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 3/(48) 2016

 

http://www.przeglad.amp.edu.pl/article.php?id%3D155&;source=gmail&ust=1486416971507000&usg=AFQjCNHSnYwgxexx_JLhRq3TlcFQYTr_Vw" style="color: rgb(17, 85, 204);">http://www.przeglad.amp.edu.pl/article.php?id=155

 

3.    Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2015.

 

http://www.termedia.pl/Czasopismo/Neuropsychiatria_i_Neuropsychologia-46/Streszczenie-25401&;source=gmail&ust=1486416971507000&usg=AFQjCNHSm_HlGeLj-zXNH5PfXN-76fKOXQ" style="color: rgb(17, 85, 204);">http://www.termedia.pl/Czasopismo/Neuropsychiatria_i_Neuropsychologia-46/Streszczenie-25401

 

W opisie: Przybek-Czuchrowska I, Mojs E., Urna-Bzdęga E., Opis przypadku dziecka z organicznym uszkodzeniem w obrębie ośrodkowego układu nerwowego leczonego metodą treningu słuchowego Tomatisa, „Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 2015 nr 10, s. 40–45.

3/(48) 2016

>> Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 3/(48) 2016

>> Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 3/(48) 2016

>> Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2015

>> Forum Logopedy 5-6/2016

>> JOURNAL OF MEDICAL SCIENCTE (NOWINY LEKARSKIE).

>> Twój Styl nr 9/2015 - Witajcie w dżungli

>> Forum Logopedy 3/2014

>> Twój Styl nr 9/2014 - Dobrze pogłówkuj

>> Czego lekarze Ci nie powiedzą, nr 1/2014 

>> Polonistyka Czasopismo dla nauczycieli nr. 8, IX 2013

>> Wielkopolski Przegląd Logopedyczny Nr. 1/11/2013

>> Neuropsychiatria i Neuropsychologia vol.6;3-4/2011

>> Psychiatria i Psychologia Kliniczna 2011

>> Echo Miasta 2011

>> City Poznań 2010 (2)

>> Wychowanie w przedszkolu 2010

>> Życie szkoły 2010

>> Bliżej przedszkola 2010

>> Newsweek Polska 2010

>> City Poznań 2010 (1)

>> WOTEZET 2010

 

© METODA TOMATISA TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ