Polish English

Opinie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Prev Next

Opinie cz.1

Opinie cz.1

           

Opinie cz.2

Opinie cz.2

           

Opinie cz.3

Opinie cz.3

             

Opinie cz.4

Opinie cz.4

     

Opinie cz.5

Opinie cz.5

             

Opinie cz.6

Opinie cz.6

             

Opinie cz.7

Opinie cz.7

      nbsp;      

Opinie cz.8

Opinie cz.8

             

Polonistyka 2015

POLONISTA NA RYNKU PRACY. O strategiach dostosowywania kształcenia studentów polonistyki do nowej rzeczywistości. Poznań, 18-19 maja 2015 rok.

 

Konferencja jest organizowana przez Instytut Filologii Polskiej UAM i Projekt POKL 04.01.01-00-029/09 oraz Studium Doktoranckie WFPiK. Zaprezentowany wykład dotyczył aspektów pracy polonisty z dzieckiem „trudnym”, u którego stwierdzono problem percepcji słuchowej. Dodatkowo została omówiona droga pracy z uczniem, podnoszenie własnych kompetencji przez pedagoga. Współpraca z logopedą i psychologiem. Wykładowca – pracownik Centrum Treningu Uwagi Słuchowej metodą Tomatisa w Poznaniu.

Polonistyka 2015

 


Polonistyka 2015

 


Polonistyka 2015

 


© METODA TOMATISA TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ