Polish English

Opinie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Prev Next

Opinie cz.1

Opinie cz.1

           

Opinie cz.2

Opinie cz.2

           

Opinie cz.3

Opinie cz.3

             

Opinie cz.4

Opinie cz.4

     

Opinie cz.5

Opinie cz.5

             

Opinie cz.6

Opinie cz.6

             

Opinie cz.7

Opinie cz.7

      nbsp;      

Opinie cz.8

Opinie cz.8

             

Podyplomowa szkoła PTP 2017

Podyplomowa Szkoła Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego 21 X 2107, Poznań. Odbędzie się pod Patronatem Naukowym: prof. dr hab. n. med. Mieczysławy Czerwionki-Szaflarskiej, Dyrektora Podyplomowej Szkoły PTP i prof. dr hab. n. med. Jarosława Peregud-Pogorzelskiego, Prezesa Zarządu Głównego PTP. Przedstawiciele naszego Centrum Tomatisa omówią wstępne dane z badań klinicznych, które mają miejsce w latach 2015/2016 w naszym Centrum. Badania są prowadzone w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Informacje naukowe w artykułach dla lekarzy ukażą się na przełomie 2016/2017 roku. Dodatkowe tematy poruszane podczas konferencji znajdują się na stronie organizatora.

© METODA TOMATISA TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ