Polish English

Opinie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Prev Next

Opinie cz.1

Opinie cz.1

           

Opinie cz.2

Opinie cz.2

           

Opinie cz.3

Opinie cz.3

             

Opinie cz.4

Opinie cz.4

     

Opinie cz.5

Opinie cz.5

             

Opinie cz.6

Opinie cz.6

             

Opinie cz.7

Opinie cz.7

      nbsp;      

Opinie cz.8

Opinie cz.8

             

Play Attention

 NAUCZ SIĘ UCZYĆ. NAUCZYMY CIĘ EFEKTYWNIE ODRABIAĆ ZADANIA DOMOWE. Terapia + odrabianie zadań. 

Bezpieczny, oparty na badaniach NASA, udokumentowany medycznie trening koncentracji i pamięci. Krok 1. Diagnoza terapeutycznomedyczna. Krok 2. Sesje (terapia z odrabianiem zadań domowych) - 2 razy w tygodniu po 1 godz. Jeżeli twoje dziecko: play

 • odrabia pracę domową przez kilka godzin, a powinno zrobić to w 10 minut,

 • czyta opowiadanie, ale nie potrafi powiedzieć, o czym ono jest,

 • nie potrafi usiedzieć w jednym miejscu więcej niż kilka sekund,

 • jest określane jako „niewyuczalne”, choć wykazuje wysoki iloraz inteligencji,

 • potrafi godzinami grać w gry komputerowe bez przerwy, ale nie potrafi podtrzymać rozmowy,

 • często gubi rzeczy,

 • nie potrafi doprowadzić rozpoczętych zadań do końca,

 • jest niezorganizowane,

 • ma nagłe wybuchy gniewu,

 • ma kłopoty z wypełnianiem poleceń krok po kroku,

 • nie potrafi ignorować rozpraszających je bodźców,

 to Play Attention Learning System może mu pomóc przezwyciężyć powyższe problemy. Po zastosowaniu terapii można oczekiwać: 

 • Wydłużenia czasu koncentracji uwagi na zadaniach.

 • Osiągnięcia umiejętności kończenia zadań.

 • Usprawnienia pamięci krótkotrwałej.

 • Obniżenia nadpobudliwości ruchowej i impulsywności.

 • Poprawy rozumienia instrukcji.

 • Poprawy w zakresie innych funkcji poznawczych.

 Osoba korzystająca z terapii otrzymuje natychmiastowe informacje zwrotne o: 

 • Pozytywnych zmianach w koncentracji uwagi.

 • Rozwijaniu pamięci.

 • Umiejętności doprowadzania zadań do końca.

 • Umiejętności ignorowania bodźców rozpraszających.

 Przyjdź, sprawdź, zaufaj. Centrum rekomendowane przez lekarzy. Prowadzimy inne terapie - z potwierdzonymi efektami w naszych badaniach medycznych „Neuropsychiatria i Neuropsychologia” 3-4/2011vol.6.   Play Attention, wykorzystując technikę edufeedbacku, umożliwia użytkownikowi sterowanie grami komputerowymi za pomocą koncentracji. Pozwala na systematyczne rozwijanie umiejętności skupiania uwagi w bardzo atrakcyjnej formie, która motywuje do pracy. Osoby mające problem z koncentracją i skupianiem się na długotrwałych czynnościach potrafią przez długi czas utrzymać uwagę na grach. Jednocześnie tak proste zadania, jak czytanie ze zrozumieniem, uważne słuchanie innych, pisanie, podtrzymywanie rozmowy, odrabianie lekcji, spokojne siedzenie są często dla nich niewykonalne lub sprawiają im olbrzymią trudność. Play Attention wykorzystuje fascynację dzieci i młodzieży techniką komputerową do usprawnienia ich procesów poznawczych i rozwijania koncentracji uwagi. Stosowany w systemie Play Attention edufeedback jest procesem nauki poprzez uzyskiwanie automatycznej informacji zwrotnej o stanie własnej koncentracji. Użytkownik skupiając się - gra i osiąga sukcesy. Dekoncentracja uniemożliwia mu grę i przejście na wyższy poziom. A więc gracz na bieżąco weryfikuje stan swoich procesów uwagi, a po pewnym czasie uczy się je kontrolować. Play Attention jest więc tak naprawdę systemem korzystającym z zasobów tego człowieka, atrakcyjnym i dającym poczucie sukcesu. Użytkownik opisywanej technologii wykonuje serię ćwiczeń podobnych do gier komputerowych. Zaopatrzony jest w opaskę na nadgarstek z wbudowanymi czujnikami, które rejestrują poziom koncentracji uwagi oraz procesy poznawcze i myślowe. Informacje te są przesyłane do modułu połączonego z komputerem tak, że gracz może od razu zobaczyć, jakie robi postępy. Podczas Sesji terapeutycznej uczymy dziecko efektywnego odrabiania zadań domowych.

Cennik.

Diagnoza terapeutyczno-medyczna 130 zł.

Diagnostyka - zadzwoń i zapytaj o obecną promocję

Obejmuje: badanie pedagogiczno-psychologiczne dziecka, wywiad z rodzicami, zapoznanie ze sprzętem terapeutycznym.

Sesje terapeutyczne – 60 zł/ 60 minut.

Sesje odbywają się 2-3 razy w tygodniu. Zaleca się 18-20 spotkań. Podczas terapii dziecko odrabia zadania domowe. Terapeuta uczy je, jak efektywnie spędzać czas podczas nauki. Prowadzimy tylko zajęcia indywidualne z odpowiednio dobraną terapią.

© METODA TOMATISA TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ