Polish English

Opinie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Prev Next

Opinie cz.1

Opinie cz.1

           

Opinie cz.2

Opinie cz.2

           

Opinie cz.3

Opinie cz.3

             

Opinie cz.4

Opinie cz.4

     

Opinie cz.5

Opinie cz.5

             

Opinie cz.6

Opinie cz.6

             

Opinie cz.7

Opinie cz.7

      nbsp;      

Opinie cz.8

Opinie cz.8

             

Państwowa Akademia Nauk – Wydział Nauk Medycznych, KNN 2013.


Państwowa Akademia Nauk – Wydział Nauk Medycznych, Komitet Nauk Neurologicznych,             Poznań - 25 X 2013. Prof. dr hab. Bożena Galas – Zgorzalewicz


Podczas konferencji został zaprezentowany wykład dotyczący treningu uwagi słuchowej metodą Tomatisa w oparciu o badania kliniczne prowadzone w Centrum Treningu Uwagi Słuchowej metodą Tomatisa w Poznaniu. Prelekcje na temat centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego uzasadniają celowość rehabilitacji słuchowej poprzez stymulację komórek nerwowych – na ten temat wypowiadała się również doc. B. Wiskirska –Woźnica, Ordynator Foniatrii i Audiologii UM w Poznaniu. W badaniach klinicznych prowadzonych w Centrum Treningu Uwagi Słuchowej metodą Tomatisa w Poznaniu wykazano duży wpływ tejże terapii na różne grupy pacjentów: opóźniony rozwój mowy, autyzm, ADHA, zespół Aspergera, zespół Downa, jąkanie, dysleksja, problemy szkolne, afazja.

 

komitet nauk neurologicznych 2  komitet nauk neurologicznych 2  komitet nauk neurologicznych 2

 

© METODA TOMATISA TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ