Polish English

 

Opinie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Prev Next

Opinie cz.1

Opinie cz.1

           

Opinie cz.2

Opinie cz.2

           

Opinie cz.3

Opinie cz.3

             

Opinie cz.4

Opinie cz.4

     

Opinie cz.5

Opinie cz.5

             

Opinie cz.6

Opinie cz.6

             

Opinie cz.7

Opinie cz.7

      nbsp;      

Opinie cz.8

Opinie cz.8

             

Metoda treningu uwagi słuchowej

fotolia 1974603Wiodącą  funkcją ucha według Prof. Tomatisa nie jest słyszenie a słuchanie. Bardzo wyraźnie odróżnia on te dwa zjawiska: słyszenie z natury jest bierne, podczas gdy słuchanie wymaga zaangażowania i aktywności. Na umiejętność słuchania składa się zarówno zdolność przyswajania informacji, jak i odpowiedniego ich filtrowania. Sprawne przetwarzanie danych sensorycznych eliminuje zbędne bodźce, co umożliwia koncentrację - bez poczucia natłoku informacyjnego. Trening uwagi słuchowej w formie opracowanej przez Tomatisa, ma na celu wyćwiczenie  i usprawnienie zdolności słuchania w sposób efektywny i zorganizowany.Trening polega na słuchaniu odpowiednio dobranego materiału dźwiękowego przez urządzanie nazywane „elektronicznym uchem”, które jest idealnym modelem ludzkiego ucha. Stymulacja odbywa się poprzez dźwięki o określonej, wysokiej częstotliwości. Dźwięki te są odpowiednio filtrowane i bramkowane. Podczas treningu, który składa się z kilku faz, indywidualnie dobrany materiał dźwiękowy dociera do pacjenta drogą powietrzną i kostną. Podczas trwania sesji można rozmawiać, grać w gry planszowe i logiczne, bawić się lub spać. Cały trening składa się z kilku faz: od bardzo intensywnego pobudzania dźwiękowego inicjującego terapię - do aktywnego udziału pacjenta.

Etap I –  30 godz. ćwiczeń rozłożonych na okres 15dni, po dwie godziny dziennie.

Etap II – 15 godz. ćwiczeń odbywających się po 1-2 miesięcznej przerwie. Ta faza koncentruje się, w przeciwieństwie od pierwszej, naciskiem na pracę z mikrofonem. Tak, aby pacjent miał okazję słuchać własnego głosu i pracować z nim.

Trening uwagi słuchowej poprzedzony jest testem uwagi lateralizacji słuchowej. Jest to badanie za pomocą audiometru, które pomaga określić stopień uwagi słuchowej oraz ucho dominujące. Podczas testu - w przypadku dzieci - przeprowadzany  jest również wywiad z rodzicami. Dotyczy on przebiegu ciąży, rozwoju dziecka w pierwszym roku życia i latach następnych oraz informacji o przebytych chorobach.

 

© METODA TOMATISA TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ