Polish English

Opinie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Prev Next

Opinie cz.1

Opinie cz.1

           

Opinie cz.2

Opinie cz.2

           

Opinie cz.3

Opinie cz.3

             

Opinie cz.4

Opinie cz.4

     

Opinie cz.5

Opinie cz.5

             

Opinie cz.6

Opinie cz.6

             

Opinie cz.7

Opinie cz.7

      nbsp;      

Opinie cz.8

Opinie cz.8

             

Oblicza Współczesnej Pediatrii 2016

Konferencje z cyklu „Oblicza Współczesnej Pediatrii 2016“ Pod patronatem Prof. dr hab. n.med. Wojciecha Młynarskiego, Kierownika Katedry Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii I Katedra Pediatrii UM w Łodzi. W ramach programu edukacyjnego Oblicza Współczesnej Pediatrii w roku 2016 zrealizowano już IV cykl szkoleń poświęcony postępowaniu w stanach zagrożenia życia u dzieci. Zostały usystematyzowane informacje na temat zagrożeń życia u dziecka z chorobami z kręgu neurologii, nefrologii, diabetologii, hematologii, gastroenterologii czy alergologii. Na tej konferencji byli obecni reprezentanci naszego Centrum Tomatisa. 

Spotkania odbyły się w 10 największych miastach w całej Polsce. Wykładowcami byli wybitni specjaliści, którzy na co dzień spotykają z  tymi bardzo stresującymi dla każdego lekarza pediatry czy lekarza rodzinnego sytuacjami klinicznymi. Stany zagrożenia życia wymagają precyzyjnego i często wystandaryzowanego postępowania medycznego, i właśnie tym zagadnieniom był poświęcony cykl szkoleń w kolejnym roku. Nie zabrakło także specjalistycznej wiedzy z zakresu diagnostyki i leczenia chorób u dzieci, z którymi lekarze spotykają się w swojej codziennej praktyce.

Zaprezentowane podczas wykładów standardy postępowania medycznego w stanach zagrożenia życia przygotowały wszystkich uczestników do właściwego i skutecznego działania terapeutycznego, a prezentowane przez wykładowców przykłady kliniczne były pomocne w zrozumieniu niuansów leczenia zgodnego z medycyną opartą na faktach.

Zaproszeni wykładowcy:

 Dr hab. n. med. Piotr Albrecht, Dr n. med. Łukasz Błażowski, Dr n. med. Zbigniew Bohdan,

Prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Dr n. med. Ewa Duszczyk,

Dr hab. n. med. Ewa Emich-Widera, Prof. dr hab. n. med. Wanda Furmaga – Jabłońska,

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Fyderek, Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kałwak,

Dr hab. n. med. Barbara Kamińska, prof. nadzw. Dr hab. n. med. Bartosz Korczowski,

Prof. dr hab. n. med. Maria Korzon, Prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna,

Prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak, Prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski,

Prof. dr hab. n. med Janina Piotrowska – Jastrzębska,

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski, Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman,

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Służewski, Prof. dr hab. n. med. Piotr Socha,

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Walkowiak, Prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska,

Prof. dr hab. n. med. Teresa Woźniakowska – Gęsicka.

 

Oblicza współczesne pediatrii 2016

 

Oblicza współczesne pediatrii 2016

© METODA TOMATISA TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ