Polish English

Opinie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Prev Next

Opinie cz.1

Opinie cz.1

           

Opinie cz.2

Opinie cz.2

           

Opinie cz.3

Opinie cz.3

             

Opinie cz.4

Opinie cz.4

     

Opinie cz.5

Opinie cz.5

             

Opinie cz.6

Opinie cz.6

             

Opinie cz.7

Opinie cz.7

      nbsp;      

Opinie cz.8

Opinie cz.8

             

Oblicza Współczesnej Pediatrii 2015

Konferencje z cyklu „Oblicza Współczesnej Pediatrii 2015“ Pod patronatem Prof. dr n.med. Wojciecha Młynarskiego, Kierownika Katedry Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii I Katedra Pediatrii UM w Łodzi Przedstawiciele Centrum Tomatisa mogli zapoznać się z tematyką wykładów, których program został załączony. Omawiali oni również z innymi lekarzami najnowsze doniesienia z badań prowadzonych w poznańskim centrum, gdzie w projekcie naukowym uczestniczy 80 dzieci z klas I-III, a grupę kontrolną stanowi kolejne 80 dzieci uczęszczających do szkół na terenie Wielkopolski. 

 

Zaprezentowane podczas wykładów standardy postępowania medycznego w stanach zagrożenia życia przygotują wszystkich uczestników do właściwego i skutecznego działania terapeutycznego, a prezentowane przez wykładowców przykłady kliniczne są pomocne w zrozumieniu niuansów leczenia zgodnego z medycyną opartą na faktach.

 

Oblicza współczesnej pediatrii

 

Oblicza współczesnej pediatrii

© METODA TOMATISA TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ