Polish English

 

Opinie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Prev Next

Opinie cz.1

Opinie cz.1

           

Opinie cz.2

Opinie cz.2

           

Opinie cz.3

Opinie cz.3

             

Opinie cz.4

Opinie cz.4

     

Opinie cz.5

Opinie cz.5

             

Opinie cz.6

Opinie cz.6

             

Opinie cz.7

Opinie cz.7

      nbsp;      

Opinie cz.8

Opinie cz.8

             

dziewczyna

Czym się zajmujemy? 

Centrum Treningu Uwagi Słuchowej metodą Tomatis'a w Poznaniu jest placówką stworzoną, aby pomagać dzieciom i dorosłym.

Należy pamiętać, że „słuchanie a słyszenie” to dwa różne parametry. Można słyszeć bardzo dobrze, ale nie koniecznie słuchać tego, co inni do nas mówią lub słuchać w sposób zakłócony.

Po terapii następuje poprawa między innymi w „słuchaniu ze zrozumieniem” (szybka analiza zasłyszanej wypowiedzi – odrzucanie tła dźwiękowego), „czytaniu ze zrozumieniem”, jakości uczenia się oraz koncentracji. Trening wspomaga rozwój mowy - zarówno w zakresie języka ojczystego, jak i języków obcych. Po terapii w sposób widoczny zmniejsza się nadwrażliwość słuchowa, następuje rozwinięcie zdolności komunikacyjnych. Efekt treningu jest trwały.

„Głos zawiera jedynie te częstotliwości, które słyszy ucho” (prawo prof. A.Tomatisa) -…a modyfikacja sposobu słuchania prowadzi do natychmiastowych zmian w głosie i mowie.

Profesor medycyny, Alfred Tomatis stworzył metodę, która jest stosowana w licencjonowanych ośrodkach na całym świecie. Warunkiem trwałych efektów terapii jest prowadzenie treningu ściśle z zasadami ustalonymi przez Profesora Tomatisa i na takim samym sprzęcie jakiego używał Profesor (na tej podstawie zostały opublikowane medyczne badania kliniczne).

> powrót

Aktualności

© METODA TOMATISA TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ