Polish English

Konferencje

 

Opinie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Prev Next

Opinie cz.1

Opinie cz.1

           

Opinie cz.2

Opinie cz.2

           

Opinie cz.3

Opinie cz.3

             

Opinie cz.4

Opinie cz.4

     

Opinie cz.5

Opinie cz.5

             

Opinie cz.6

Opinie cz.6

             

Opinie cz.7

Opinie cz.7

      nbsp;      

Opinie cz.8

Opinie cz.8

             

Nowoczesna pediatria 2011

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowoczesna Pediatria”, Poznań 09-10.12.2011. Przewodniczący:  Prof. zw. dr hab. med. Wojciech Służewski.

Podczas konferencji zostanie przedstawiona prezentacja dotycząca treningu uwagi słuchowej metodą Tomatisa w oparciu o badania kliniczne prowadzone w Centrum Treningu Uwagi Słuchowej metodą Tomatisa w Poznaniu. Prezentacja uzasadnia celowość rehabilitacji słuchowej poprzez stymulację komórek nerwowych. W badaniach klinicznych prowadzonych w Centrum Treningu Uwagi Słuchowej metodą Tomatisa w Poznaniu wykazano duży wpływ tejże terapii na różne grupy pacjentów: opóźniony rozwój mowy, autyzm, ADHA, zespół Aspergera, zespół Downa, jąkanie, dysleksja, problemy szkolne, afazja. Przedstawienie badań prowadzonych w Centrum Uwagi Słuchowej metodą Tomatisa w  Poznaniu nastąpi w 2011 roku -  zarówno w formie pisemnej, jak i wykładowej.

 

>>MATERIAŁY

 

© METODA TOMATISA TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ