Polish English

Opinie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Prev Next

Opinie cz.1

Opinie cz.1

           

Opinie cz.2

Opinie cz.2

           

Opinie cz.3

Opinie cz.3

             

Opinie cz.4

Opinie cz.4

     

Opinie cz.5

Opinie cz.5

             

Opinie cz.6

Opinie cz.6

             

Opinie cz.7

Opinie cz.7

      nbsp;      

Opinie cz.8

Opinie cz.8

             

Neuropsychiatria i neuropsychologia 2014

Neuropsychiatria i Neuropsychologia. Update 2014, Poznań 27-28.11.2014. Przewodniczący Komitetu Naukowego Prof. dr hab. Janusz Rybakowski.

 

Podobnie jak w latach ubiegłych uaktualniona została wiedza z zakresu: autyzmu, lateralizacji mózgowa, zaburzenia emocjonalne. Organizatorzy: Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu; Sekcja Psychofarmakologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; wydawnictwo Termedia, wydawca czasopisma Neuropsychiatria i Neuropsychologia.

neuro 1

 

neuro 2

 

neuro 3

 

neuro 4© METODA TOMATISA TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ