Polish English

Opinie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Prev Next

Opinie cz.1

Opinie cz.1

           

Opinie cz.2

Opinie cz.2

           

Opinie cz.3

Opinie cz.3

             

Opinie cz.4

Opinie cz.4

     

Opinie cz.5

Opinie cz.5

             

Opinie cz.6

Opinie cz.6

             

Opinie cz.7

Opinie cz.7

      nbsp;      

Opinie cz.8

Opinie cz.8

             

NEUROPSYCHIATRIA I NEUROPSYCHOLOGIA 2013

Neuropsychiatria i Neuropsychologia. Update 2013, Poznań 21-22.11.2013. Przewodniczący Komitetu Naukowego Prof. dr hab. Janusz Rybakowski.

Poszerzenie wiedzy z zakresu: autyzmu, lateralizacji mózgowa, zaburzenia emocjonalne. Organizatorzy: Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu; Sekcja Psychofarmakologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; wydawnictwo Termedia, wydawca czasopisma Neuropsychiatria i Neuropsychologia.

 Szczegółowe informacje na stronie konferencji

Neuropsychiatria konferencja 2013

Neuropsychiatria konferencja 2013

Neuropsychiatria konferencja 2013

© METODA TOMATISA TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ