Polish English

Opinie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Prev Next

Opinie cz.1

Opinie cz.1

           

Opinie cz.2

Opinie cz.2

           

Opinie cz.3

Opinie cz.3

             

Opinie cz.4

Opinie cz.4

     

Opinie cz.5

Opinie cz.5

             

Opinie cz.6

Opinie cz.6

             

Opinie cz.7

Opinie cz.7

      nbsp;      

Opinie cz.8

Opinie cz.8

             

Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2015

Neuropsychiatria i Neuropsychologia. Update 2015, Poznań 26-27.11.2015. Przewodniczący Komitetu Naukowego Prof. dr hab. Janusz Rybakowski. Terapeuci metody Tomatisa z naszego ośrodka udzielali wyczerpujących odpowiedzi na temat wpływu terapii słuchowej na rozwój dzieci z różnymi deficytami (ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z grupy biorącej udział w badaniach realizowanych w ramach projektu NCBiR).

Program:

13.30–15.30 Sesja Neurobiologia I

13.30–14.10 Historical perspective of suicide

14.10–14.50 Plastyczność mózgu z perspektywy badań neuroobrazowania

14.50–15.30

16.00–18.00 Sesja Neurobiologia II

16.00–16.40 Neuromodulacja w zaburzeniach psychicznych. 2015 update

16.40–17.20 Nutripsychiatria i nutrigenomika. Science czy science fiction?

17.20–18.00 Mózg, płeć i gender

 

9.00–11.00 Sesja Psychiatria

9.00–9.40 Etapy przebiegu (staging) chorób afektywnych

9.40–10.20 Czy depresja jest inna u mężczyzn niż u kobiet?

10.20–11.00 W poszukiwaniu biomarkerów autyzmu. 2015 update

11.30–13.30 Sesja Neurologia

11.30–12.10 Psychopatologia i terapia migreny. 2015 update

12.10–12.50 Profilaktyka udaru: update 2015

12.50–13.30 Biologiczne i społeczne uwarunkowania agresji

 

Prowadzący: prof . Janusz Rybakowski, prof. Jerzy Vetulani

prof. Leonardo Tondo (Cagliari/Boston)

prof. Anna Grabowska (Warszawa)

Genetyka molekularna schizofrenii i chorób afektywnych: czy już zastosowanie kliniczne?

prof. Joanna Hauser (Poznań)

Prowadzący: prof. Joanna Hauser, prof. Dominika Dudek

prof. Marek Harat (Bydgoszcz)

prof. Hanna Karakuła-Juchnowicz. (Lublin)

prof. Jerzy Vetulani (Kraków)

Prowadzący: prof. Andrzej Rajewski, prof. Filip Rybakowski

prof. Janusz Rybakowski (Poznań)

prof. Dominika Dudek (Kraków)

prof. Filip Rybakowski (Warszawa)

Prowadzący: prof. Anna Członkowska, prof. Jan Jaracz

prof. Wojciech Kozubski (Poznań)

prof. Anna Członkowska (Warszawa)

prof. Janusz Heitzman (Warszawa)


© METODA TOMATISA TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ