Polish English

 

Opinie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Prev Next

Opinie cz.1

Opinie cz.1

           

Opinie cz.2

Opinie cz.2

           

Opinie cz.3

Opinie cz.3

             

Opinie cz.4

Opinie cz.4

     

Opinie cz.5

Opinie cz.5

             

Opinie cz.6

Opinie cz.6

             

Opinie cz.7

Opinie cz.7

      nbsp;      

Opinie cz.8

Opinie cz.8

             

Nauka języków obcych

jezyki wykr

Ciągłe słuchanie samych siebie oraz osób wokół nas powoduje, że najlepiej rozpoznajemy częstotliwości naszego języka ojczystego.

Można powiedzieć, że na częstotliwości innych języków jesteśmy głusi. A ponieważ nie słyszymy obcych nam dźwięków, nie możemy ich poprawnie wymawiać. Wykorzystując odpowiedni materiał dźwiękowy podczas treningu uwagi słuchowej, wpływamy na zdolność przyswajania języków obcych. Rozpoczęcie treningu uwagi słuchowej na początku nauki języka obcego - ułatwia przyswajanie tego języka. Natomiast wykorzystanie metody treningu słuchowego w trakcie trwania nauki, pozwala znacznie poprawić płynność wypowiedzi oraz akcent.

Obok zamieszczamy wykres charakterystycznych częstotliwości dla poszczególnych języków

Efekty stosowania metody w nauce języków obcych

 • Szybsze przyswajanie języków obcych – skrócenie czasu nauki
 • Większy zasób słów aktywnie wykorzystywanych
 • Poprawa akcentu
 • Lepsze spontaniczne rozumienie
 • Większe uwrażliwienie na niuanse językowe
 • Poprawa płynności wypowiedzi
 • Szybsze i trwalsze zapamiętywanie

 

© METODA TOMATISA TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ