Polish English

Konferencje

 

Opinie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Prev Next

Opinie cz.1

Opinie cz.1

           

Opinie cz.2

Opinie cz.2

           

Opinie cz.3

Opinie cz.3

             

Opinie cz.4

Opinie cz.4

     

Opinie cz.5

Opinie cz.5

             

Opinie cz.6

Opinie cz.6

             

Opinie cz.7

Opinie cz.7

      nbsp;      

Opinie cz.8

Opinie cz.8

             

Logopedyczna

X Konferencja Logopedyczna Polskiego Związku Logopedycznego.Poznań, 28.11.2009.
Konsultantka poznańskiego Centrum Treningu Uwagi Słuchowej metodą Tomatisa wygłosiła wykład na temat „Zaburzenia uwagi słuchowej. Metoda Tomatisa - wsparcie pracy logopedy. Studium przypadku.” Po zakończeniu części teoretycznej, odbyły się warsztaty praktyczne z udziałem uczestników konferencji.

>> MATERIAŁY

© METODA TOMATISA TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ