Polish English

Opinie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Prev Next

Opinie cz.1

Opinie cz.1

           

Opinie cz.2

Opinie cz.2

           

Opinie cz.3

Opinie cz.3

             

Opinie cz.4

Opinie cz.4

     

Opinie cz.5

Opinie cz.5

             

Opinie cz.6

Opinie cz.6

             

Opinie cz.7

Opinie cz.7

      nbsp;      

Opinie cz.8

Opinie cz.8

             

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nowoczesna Pediatria. Poznań 20-21.11.2015.

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nowoczesna Pediatria. Poznań 20-21.11.2015. odbyła się po przewodnictwem prof. dr hab. n. med. Wojciecha Służewskiego, Przewodniczący Komitetu Naukowego, Kierownika III Katedry Pediatrii Wydziału Lekarskiego i Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Przedstawiciele naszego Centrum Tomatisa omawiali z zainteresowanymi lekarzami badania kliniczne, które mają miejsce w latach 2015/2016 w naszym Centrum. Badania są prowadzone w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dodatkowe tematy poruszane podczas konferencji:

Nowoczesna pediatria

LEKARZ PEDIATRA WOBEC ROSZCZEŃ RODZICÓW

dr n. med. Krzysztof Kordel

Katedra Medycyny Sądowej Uniwersytet Medyczny – Poznań

mec. Karolina Woźnicka

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych CSP Sp.p. – Poznań

 

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM

1. Dziecko aktywne fizycznie-dylematy w gabinecie lekarza pediatry

dr n. med. Grzegorz Biegański

Przewodniczący Oddziału Zachodniego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej – Poznań

2. Zagrożenia wynikające ze stosowania przez dzieci i młodzież środków dopingujących w sporcie – aktualne problemy

dr n. farm. Andrzej Pokrywka

Zakład Badań Antydopingowych Instytutu Sportu – Warszawa

SPOTKANIE Z EKSPERTAMI

1. Efektywne postępowanie dietetyczne w alergii pokarmowej w zależności od objawów

prof. dr hab. n. med. Jarosław Walkowiak

Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytet Medyczny – Poznań

2. Optymalny wybór leczenia alergii na białka mleka krowiego

prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Konsultant Krajowy ds. Gastroeneterologii Dziecięcej – Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii Coll. Medicum Uniwersytet Mikołaja Kopernika – Bydgoszcz

3. Transplantacja mikrobioty jelitowej – teoria i praktyka

dr hab. n. med. Piotr Albrecht

Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

CZEGO JESZCZE NIE WIEMY O ANTYBIOTYKOTERAPII I NEBULIZACJI U DZIECI?

1. Współczesne wyzwania nowoczesnej antybiotykoterapii

prof. dr hab. n. med. Maria Korzon

Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Gdański Uniwersytet Medyczny

2. Nebulizacja praktyczna w gabinecie lekarza pediatry

prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński

Zakład Alergologii i Pneumonologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – Warszawa

SPOTKANIE Z EKSPERTEM

Dlaczego tak trudno rozpoznać chorobę nowotworową u dzieci?

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski

Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Pomorski Uniwersytet Medyczny – Szczecin

CZY WARTO SIĘ GORĄCZKOWAĆ? FAKTY I MITY O TERAPII ŁĄCZONEJ: IBUPROFEN PLUS PARACETAMOL

1. Ibuprofen i paracetamol – antagonizm czy synergia?

dr n. biol. Tadeusz Frankiewicz

TTFarma Consulting – Kraków

2. Ibuprofen i paracetamol – praktyczne wybory kliniczne w leczeniu bólu i gorączki

prof. dr hab. n. med. Andrzej Radzikowski

Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Warszawski Uniwersytet Medyczny

SPOTKANIE Z EKSPERTEM

1.Problem grypy widziany na spokojnie – szczepienia ochronne i nie tylko dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas

Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

2. Somatyzacja u dzieci – trudny problem diagnostyczny

prof. dr hab. n. med. Maria Korzon

Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Gdański Uniwersytet Medyczny

PROFILAKTYKA I TERAPIA CHORÓB INFEKCYJNYCH DRÓG ODDECHOWYCH U DZIECI

1. Ocena skuteczności i efektywności szczepionki PHiD-CV na podstawie wyników badań

dr Alicja Książek

Dział Medyczny GSK Warszawa

2. Leki roślinne w leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych u dzieci – nowości 2015

prof. dr hab. n. med. Wojciech Służewski

Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej Uniwersytet Medyczny – Poznań

3. Mikrobiota jamy nosowo-gardłowej i górnych dróg oddechowych – nowe sposoby terapii

Nasal microbiota and upper airways disease: new way to treat Valerio Damiani, MD ENT Specialist, Rome, Italy

PUŁAPKI ŻYWIENIOWE W ZDROWIU I CHOROBIE

1. Laktoza w żywieniu dzieci i młodzieży – kiedy eliminować z diety?

prof. dr hab. n. med. Janina Piotrowska-Jastrzębska

Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży Uniwersytet Medyczny w Białystoku

2. Czy afty wymagają poszerzenia postępowania diagnostycznego i kiedy?

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Czkwianianc

Klinika Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki – Łódź

3. Suplementy diety – ich rola i miejsce w praktyce pediatrycznej

prof. dr hab. n. med. Wojciech Służewski

Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej Uniwersytet Medyczny – Poznań

4. Czy każdy probiotyk jest bezpieczny?

dr Katarzyna Kołodziejska

PEDIATRIA KLINICZNA – NAJNOWSZE DONIESIENIA

1. Nowe możliwości terapii chorób nowotworowych u dzieci

prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka

Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

2. Przedwczesne pokwitanie – przyczyny i postępowanie terapeutyczne

prof. dr. hab. n. med. Mieczysław Walczak

Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego Pomorski Uniwersytet Medyczny – Szczecin

3. Rak tarczycy u dzieci

prof. dr hab. n. med. Marek Niedziela Klinika Endokrynologii i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytet Medyczny – Poznań

© METODA TOMATISA TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ