Polish English

Opinie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Prev Next

Opinie cz.1

Opinie cz.1

           

Opinie cz.2

Opinie cz.2

           

Opinie cz.3

Opinie cz.3

             

Opinie cz.4

Opinie cz.4

     

Opinie cz.5

Opinie cz.5

             

Opinie cz.6

Opinie cz.6

             

Opinie cz.7

Opinie cz.7

      nbsp;      

Opinie cz.8

Opinie cz.8

             

II Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej. Oblicza integracji w obliczach teorii i praktyki psychologii klinicznej 24.-26.11.2016.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/2_krajowa_2016.jpg'
There was a problem loading image 'images/2_krajowa_2016_1.jpg'
There was a problem loading image 'images/2_krajowa_2016_2.jpg'
There was a problem loading image 'images/2_krajowa_2016_3.jpg'
There was a problem loading image 'images/2_krajowa_2016_4.jpg'

II Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej. Dotyczyła zagadnień: Oblicza integracji w obliczach teorii i praktyki psychologii klinicznej i realizowana była 24.-26.11.2016. pod przewodnictwem Prof. dr hab. Lidii Cierpiałkowskiej. W imieniu Komitetu Programowego i Organizacyjnego z przyjemnością wzięliśmy udział w II Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej jako prelegenci sesji wykładowej. Konferencja była okazją do refleksji nad integracją teorii i praktyki w psychologii klinicznej.

Wykład inauguracyjny: Podejścia do integracji w teorii i praktyce psychologii klinicznej Prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska, Prof. dr hab. Helena Sęk, Dr Dominika Górska, Dr Emilia Soroko Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Proponowane obszary tematyczne dostępne są na stronie internetowej konferencji. Wykład Anny Sudoł w sesji Integracja praktyki z teorią w neuropsychologii rozwojowej - różni pacjenci, różne potrzeby obejmował zagadnienia dotyczące wyników badań naukowych, realizowanych podczas grantu „Wyrównywanie szans – podnoszenie kompetencji dzieci z deficytami” (Nr IS-2/24) realizowanym w ramach programu Innowacje Społeczne, współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.

II Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej

 

II Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej

 

II Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej

 

II Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej

 

II Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej

 

© METODA TOMATISA TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ