Polish English

 

Opinie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Prev Next

Opinie cz.1

Opinie cz.1

           

Opinie cz.2

Opinie cz.2

           

Opinie cz.3

Opinie cz.3

             

Opinie cz.4

Opinie cz.4

     

Opinie cz.5

Opinie cz.5

             

Opinie cz.6

Opinie cz.6

             

Opinie cz.7

Opinie cz.7

      nbsp;      

Opinie cz.8

Opinie cz.8

             

Dysleksja - nabór na turnusy

fotolia 10874129

Jeżeli Twoje dziecko ma problemy z nauką, ma sugerowaną lub stwierdzoną dysleksję – warto pomyśleć o wsparciu dla niego. Czas szkoły to idealny termin do podjęcia terapii uznanej przez lekarzy neurologów i pediatrów, a stworzonej przez profesora medycyny Alfreda Tomatisa. Dziecko wypoczywa a jednocześnie zachodzą istotne zmiany w obrębie jego uwagi słuchowej.

Dysleksja to zaburzenie uwagi słuchowej - integracji i analizy dźwięków. Zaburzenie uwagi słuchowej oraz blokada na poziomie ucha - ma bezpośrednie konsekwencje w procesie słuchania. To z kolei przekłada się na problem uczenia się. Bardzo ważną rolę w procesie słuchania odgrywa tzw. lateralizacja słuchowa, czyli ucho dominujące. Zbyt długi proces analizy usłyszanych treści oraz specjalizacja półkul mózgowych ma wpływ na tempo pracy dziecka. Półkula lewa bezpośrednio odbiera informacje i analizuje je. Prawa zaś - z jednej strony kontroluje czy praca ta została dobrze wykonana, a z drugiej wyzwala kreatywność. Jedna półkula i druga realizują swoje zadania i jednocześnie obie cały czas odbierają informacje. Należy również pamiętać, że ucho prawe jest dominujące w procesie słuchania. Gdy lewe ucho staje się dominujące, cały system zostaje zaburzony. W takiej sytuacji informacja dociera z opóźnieniem. Czas kontroli zostaje wydłużony i bardziej skomplikowany. Czas reakcji może się wydłużyć o 100 a nawet 200 razy. U dzieci z dysleksją blokada analizy dźwięków na poziomie niektórych częstotliwości powoduje również  kłopoty w odróżnianiu liter takich jak „k” i „g” lub „p” i „b”. Dziecko ma wówczas więcej trudności z tymi fonemami. Czasami słyszy je zamiennie. Różnica pomiędzy niektórymi fonemami jest minimalna, więc ich analiza musi być szczególnie dobrze wyćwiczona. Również pisownia wymaga od dziecka dużej sprawności motorycznej i opanowania mikro-ruchów. Czytanie i pisanie wymaga skojarzenia znaku graficznego z dżwiękiem w krótkim przedziale czasu. Gdy dźwięki nie są wyrażnie rozróżniane, staje się to dla dziecka bardzo trudne lub nawet niemożliwe.

Trening ucha ma na celu usprawnienie uwagi słuchowej, skrócenie czasu analizy informacji oraz wyćwicznie ucha prawego. To w konsekwencji prowadzi do jego dominacji. Dysleksja dotyczy nie tylko problemów z słuchaniem i czytaniem. Wiąże się ona z zaburzeniem całego mechanizmu uczenia się, a zwłaszcza uczeniem się reguł ortografii. W takiej sytuacji dziecko stara się radzić sobie z problemami dodatkowym wysiłkiem i pracą, co z kolei  prowadzi do przemęczenia i kłopotów z koncentracją. Wcześniej czy później dziecko poddaje się, gdyż ilość wkładanego wysiłku nie przynosi pożądanych rezultatów. Często u takiego dziecka pojawia się odczucie akustycznej kurtyny. Ma ono wrażenie, jakby ktoś pomiędzy nim i nauczycielem zainstalował szybę akustyczną, która deformuje dźwięki. Dziecko i nauczyciel nie odbierają na tych samych falach, a przyczyna jest prosta - nie słyszą tego samego!

 

© METODA TOMATISA TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ