Polish English

Konferencje

 

Opinie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Prev Next

Opinie cz.1

Opinie cz.1

           

Opinie cz.2

Opinie cz.2

           

Opinie cz.3

Opinie cz.3

             

Opinie cz.4

Opinie cz.4

     

Opinie cz.5

Opinie cz.5

             

Opinie cz.6

Opinie cz.6

             

Opinie cz.7

Opinie cz.7

      nbsp;      

Opinie cz.8

Opinie cz.8

             

Nowoczesna pediatria 2010

 IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowoczesna Pediatria”, Poznań 12-13.11.2010. Przewodniczący:  Prof. zw. dr hab. med. Wojciech Służewski.

Podczas konferencji został przedstawiony wykład mgr Anny Sudoł  „Zaburzenia słuchu u dzieci – nowe możliwości terapeutyczne" podczas Sesji VIII o tematyce: „Nowoczesne postępowanie diagnostyczne i lecznicze w wybranych zespołach chorobowych u dzieci” prowadzonej przez Przewodniczących: Prof. dr hab. n. med. Maria Korzan, Dr hab. n. med. Teresa Jackowska.

Prezentacja zawierała informacje na temat metody Tomatisa oraz analizę przypadków konkretnych pacjentów – zrobioną na podstawie badań klinicznych. Przedstawienie badań prowadzonych w Centrum Uwagi Słuchowej metodą Tomatisa w  Poznaniu nastąpi w 2011 roku -  zarówno w formie pisemnej, jak i wykładowej.

>>MATERIAŁY

 

© METODA TOMATISA TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ