Polish English

Opinie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Prev Next

Opinie cz.1

Opinie cz.1

           

Opinie cz.2

Opinie cz.2

           

Opinie cz.3

Opinie cz.3

             

Opinie cz.4

Opinie cz.4

     

Opinie cz.5

Opinie cz.5

             

Opinie cz.6

Opinie cz.6

             

Opinie cz.7

Opinie cz.7

      nbsp;      

Opinie cz.8

Opinie cz.8

             

Co nas wyróżnia?

fotolia 2296563 Medyczne efekty terapii prowadzonej w naszej placówce zostały opublikowane w „Neuropsychiatrii i Neuropsychologii” Prof. Rybakowskiego (badania kliniczne).

Jesteśmy placówką rekomendowaną przez pediatrów, neurologów i psychiatrów dziecięcych z Wielkopolski ze względu na wyniki terapii. Prowadzimy szkolenia dla specjalistów, dzielimy się doświadczeniem podczas naszych wykładów na konferencjach medycznych. Publikacje przeprowadzonych badań klinicznych w naszym Centrum służą naukowcom i lekarzom.

Trening uwagi słuchowej jest opracowywany indywidualnie dla każdej osoby. Indywidualny program treningu uwzględnia wyniki testu, przeprowadzanego podczas pierwszej konsultacji. Kolejny test pozwala na stałe monitorowanie osiąganych efektów.

W treningu mogą uczestniczyć dzieci, które ukończyły 2 lata. Nie ma górnej granicy wiekowej.

Konsultanci pracujący w Centrum w Poznaniu, przeszli szkolenia i otrzymali certyfikaty od bezpośredniej asystentki Alfreda Tomatisa. Są to osoby z dużym doświadczeniem w zakresie rozwiązywania problemów, ze szczególnym wskazaniem na procesy mowy, zdolności językowe i umiejętności w komunikacji. Konsultanci są bezpośrednio związani ze środowiskiem medycznym, klinicznym (nie są to nauczyciele szkolni!).

Praca z mikrofonem, czyli czynny udział osoby przechodzącej trening słuchowy - to kolejny, bardzo ważny element metody (pomijany w niektórych ośrodkach). Celem tej fazy jest zwiększenie świadomości samokontroli dźwięków, umożliwienie płynności mowy (czasami dopiero jej rozpoczęcie). Etap ten bywa decydujący w poprawie funkcjonowania dla dzieci z dysleksją oraz innymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Dajemy możliwość ponownego "słuchania" głosu mamy z okresu życia płodowego. Jest to szczególnie ważne dla dzieci z problemami w sferze emocjonalnej (nadpobudliwość lub "zamknięcie w sobie"). Uzyskujemy u dziecka efekt pewności siebie, harmonii z otoczeniem.© METODA TOMATISA TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ