Polish English

Opinie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Prev Next

Opinie cz.1

Opinie cz.1

           

Opinie cz.2

Opinie cz.2

           

Opinie cz.3

Opinie cz.3

             

Opinie cz.4

Opinie cz.4

     

Opinie cz.5

Opinie cz.5

             

Opinie cz.6

Opinie cz.6

             

Opinie cz.7

Opinie cz.7

      nbsp;      

Opinie cz.8

Opinie cz.8

             

Trwają badania naukowe

Program „Wyrównywanie szans – podnoszenie kompetencji dzieci z deficytami”. Badania rozpoczęły się w 2015 roku. Dotyczą analizy skuteczności terapii prowadzonej metodą Tomatisa. Stanowią one rozwinięcie badań pilotażowych. Centrum ma stały nadzór Komisji Bioetycznej. Grupa badana to 80 dzieci z klas I-III szkoły podstawowej. Dzieci spełniły wszystkie kryteria „wejścia” do badań – zgodnie z listem, który był dostarczany do lekarzy, specjalistów różnych dziedzin, terapeutów, lekarzy, instytucji wspierających rozwój dziecka, do szkół, poradni psychologiczno – pedagogicznych, organizacji pozarządowych.

 

Prowadzone terapie podlegają ścisłej kontroli proceduralnej Uniwersytetu Medycznego. Dodatkowo w badaniach bierze udział grupa kontrolna 80 dzieci ze szkół w Wielkopolsce. Zastosowane zostają innowacyjne rozwiązania w zakresie nauki języków obcych. Realizacja projektu pozwoli na: opublikowanie wyników badań i wprowadzenie w życie innowacyjnych rozwiązań dotyczących stosowania metody Tomatisa; usprawni funkcjonowanie 80 dzieci i zapobiegnie ich wykluczeniu, które było możliwe ze względu na ich problemy percepcji słuchowej.

 

Badania prowadzone w Centrum Tomatis

 

Badania prowadzone w Centrum Tomatis

© METODA TOMATISA TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ