Polish English

 

Opinie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Prev Next

Opinie cz.1

Opinie cz.1

           

Opinie cz.2

Opinie cz.2

           

Opinie cz.3

Opinie cz.3

             

Opinie cz.4

Opinie cz.4

     

Opinie cz.5

Opinie cz.5

             

Opinie cz.6

Opinie cz.6

             

Opinie cz.7

Opinie cz.7

      nbsp;      

Opinie cz.8

Opinie cz.8

             

Metoda dla każdego?

Fotolia 3029183 XS

Uwaga słuchowa ma istotny wpływ na rozwój możliwości intelektualnych dzieci i dorosłych.

Metoda Tomatisa jest w pełni oparta na badaniach medycznych i rekomendowana przez lekarzy (prof. Służewski - Poznań, prof. Skarżyński - Warszawa). Jest ona stosowana w 300 licencjonowanych ośrodkach na całym świecie. Poznańskie Centrum Treningu Uwagi Słuchowej metodą Tomatisa jest jedną z tych placówek. Ma charakter medyczny, pracuje na licencjonowanym sprzęcie.

Badania prof. Alfreda Tomatisa dały podstawy medyczne i kliniczne do stosowania muzykoterapii. Jednak trening słuchowy, to coś więcej niż muzykoterapia. Podstawą wszystkich obecnie funkcjonujących treningów słuchowych na świecie jest metoda Tomatisa. Należy pamiętać, że trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa pozwala na precyzyjne zlokalizowanie i wyrównanie zaburzonych częstotliwości u konkretnego pacjenta.

Można słyszeć prawidłowo (mieć dobre wyniki audiologiczne), ale nie słuchać w sposób precyzyjny tego, co inni do nas mówią. Zwiększenie uwagi słuchowej prowadzi do wielu zmian w sferze komunikacyjnej. Chcąc uzyskać trwały efekt treningu - musi być spełniony warunek terapii indywidualnej, filtrowania, balansu i bramkowania, zastosowanie odpowiedniego sprzętu, praca z mikrofonem, nagranie głosu mamy.

Indywidualnie układa się program w taki sposób, aby wzmocnić odbiór tych pasm częstotliwości, które odpowiadają za rozwój komunikacji i „słuchania ze zrozumieniem”. Trening ma wpływ na: zwiększenie zasobu słownictwa, płynność wypowiedzi, elokwencję, sprawność komunikacyjną oraz szybkie przyswajanie języków obcych (również przy wielojęzykowości ma znaczny wpływ na akcent, poprawną wymowę, spontaniczne rozumienie).

Z treningów uwagi słuchowej Tomatisa korzystali między innymi Gerard Depardieu, Romy Schneider i Maria Callas.

Należy podkreślić, że efekty treningu są trwałe.

Kilka słów o samym mechanizmie działania treningu uwagi słuchowej:

Ucho ludzkie odgrywa niezwykle ważną rolę w procesie uczenia się. Ze względu na współzależności pomiędzy językiem, pamięcią, koncentracją i rozumieniem ma wpływ na przyswojenie sobie umiejętności pisania i czytania. Odpowiada też za postawę ciała, koordynację ruchów oraz bardzo często za stany emocjonalne. Pełni również funkcję doładowania kory mózgowej, gdyż ok.60% energii dostarczanej do mózgu stanowią dźwięki.

W latach 50. XX wieku francuski otolaryngolog i neurolog prof. Alfred Tomatis wykazał, że ucho ludzkie to nie tylko narząd słuchu. „Energetyzuje” też korę mózgową. Wyniki badań dowiodły, że dźwięki o wysokiej częstotliwości poprawiają aktywność umysłu, zaś te o niskiej - odwrotnie, często przynoszą zmęczenie. Zdaniem Tomatisa, mózg silniej „energetyzują” dźwięki wysokie, np. chorały gregoriańskie lub utwory Mozarta.

Trening uwagi słuchowej ma na celu wyćwiczenie zdolności słuchania w sposób efektywny   i zorganizowany. Ćwiczenia stymulują centralny układ nerwowy, dostarczając mózgowi za pośrednictwem ucha energii niezbędnej do wydajnego funkcjonowania.

Trening ucha wspomaga asymilację i integrację języków obcych, zwiększając w sposób znaczący (w badaniach: od 30% wzwyż) efektywność nauki tych języków, doskonali umiejętności komunikatywne.

Trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa daje też korzyści psychologiczne: wzrost pewności siebie, energii, motywacji, jasności umysłu i ogólnego samopoczucia.

Ucho, ze względu na swoją budowę, zawiaduje ciałem, kontrolując je przez zmysł równowagi.

Po treningu ucha zauważa się poprawę koordynacji ruchowej, orientacji przestrzennej i lepszą kontrolę napięcia mięśniowego czego skutkiem jest lepsza sprawność fizyczna.

Poza poprawą koncentracji uwagi słuchowej, badania potwierdziły pozytywne skutki treningu na innych polach: wzrost współczynnika IQ, poprawa umiejętności czytania, percepcji wizualnej, ogólnych zdolności intelektualnych, komunikatywnych, umiejętności werbalizowania swych myśli i uczuć oraz lepsze przystosowanie społeczne.

Metoda Tomatisa wpływa również korzystnie na emisję głosu.

Znany od lat korzystny wpływ muzyki (stosowanej w treningu Tomatisa z odpowiednią filtracją, balansem i bramkowaniem – indywidualizacja programu) na samopoczucie - pod koniec XX wieku nazwano "efektem Mozarta". Nie wszystkich badaczy przekonują wyjaśnienia, że ta muzyka jest bodźcem zwiększającym przepływ impulsów nerwowych, wszyscy jednak zgodnie przyznają: "Mozart działa!". Sprzyja kreatywności, harmonizuje pracę serca, poprawia pamięć, usuwa stres.

To pomoc w problemach z nadwrażliwością, nadpobudliwością, w zaburzeniach mowy, rozumienia, koncentracją, nauką, dysleksją i jąkaniem.

Współpracujemy z klinikami i placówkami medycznymi, Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, Instytutem Psychologii UAM w Poznaniu. Przedstawiamy prezentacje i wygłaszamy wykłady podczas konferencji medycznych i terapeutycznych. Prowadzimy staże dla studentów dotyczące treningu uwagi słuchowej.

Więcej informacji na temat metody w kontekście zagadnień medycznych w KONFERENCJE


 

© METODA TOMATISA TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ