Polish English

 

Opinie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Prev Next

Opinie cz.1

Opinie cz.1

           

Opinie cz.2

Opinie cz.2

           

Opinie cz.3

Opinie cz.3

             

Opinie cz.4

Opinie cz.4

     

Opinie cz.5

Opinie cz.5

             

Opinie cz.6

Opinie cz.6

             

Opinie cz.7

Opinie cz.7

      nbsp;      

Opinie cz.8

Opinie cz.8

             

Komu pomagamy?

 fotolia 3058898Dorośli.

Metoda skierowana jest również do osób dorosłych, które zauważają u siebie: objawy przepracowania, zmęczenia, kłopoty w koncentracji, zapamiętywaniu oraz trudności w komunikacji. Osoby, które utraciły mowę w wyniku choroby lub urazu (afazja) są skutecznie rehabilitowani w Centrum Tomatisa w Poznaniu.

 

Dzieci.

Celem nadrzędnym Centrum Treningu Uwagi Słuchowej metodą Tomatis’a w Poznaniu jest pomoc dzieciom, u których przebieg procesów uwagi słuchowej nie jest w pełni prawidłowo rozwinięty. Do tej grupy należą między innymi dzieci z problemami szkolnymi, dysleksją, ADHD, jąkaniem, autyzmem, Zespołem Aspergera i Zespołem Downa.

Trening uwagi słuchowej wspomaga dzieci z nieprawidłowym lub niedokończonym rozwojem mowy (np. autyzm, alalia, opóźniony rozwój mowy). Metoda treningu uwagi słuchowej Tomatisa dobrze sprawdza się wraz z innymi, już stosowanymi metodami wspomagającymi rozwój np. terapią pedagogiczną, terapią psychologiczną czy terapią integracji sensorycznej. Szczególnie przydatna jest w połączeniu z terapią logopedyczną.

Dzięki przeprowadzeniu w naszym Centrum treningu uwagi słuchowej, rodzice oraz terapeuta prowadzący dziecko, mogą w znacznie szybszym czasie zaobserwować poprawę w funkcjonowaniu dziecka w obrębie procesów rozwoju mowy. Zauważane są zmiany dotyczące prawidłowego analizowania komunikatów słownych. Następuje poprawa w rozumieniu tekstu czytanego. Zachodzą pozytywne zmiany w piśmie (u osób z dysleksją). Wyeliminowana zostaje nadwrażliwość słuchowa.

Audio-psycho-fonologia - dyscyplina nauki stworzona przez prof. Alfreda Tomatisa opiera się na badaniach naukowych prowadzonych w trzech podstawowych dziedzinach, takich jak: audiologia, psychologia i lingwistyka.

Prace badawcze z tego zakresu potwierdziły ogromne znaczenie uwagi słuchowej, czyli harmonijnego współdziałania głosu, słuchu i mowy dla sprawnego funkcjonowania organizmu człowieka - jego zachowania, sposobu porozumiewania się, samopoczucia i ogólnie stanu psychiki ludzkiej. Prowadzone badania wykazały również, że główną przyczyną zaburzeń w w/w sferach jest zachwianie bądź brak uwagi słuchowej, występujące coraz częściej w naszym społeczeństwie.

Potrzebną nam do prawidłowego funkcjonowania uwagę słuchową możemy wyćwiczyć bądź usprawnić dzięki stworzonej przez prof. Tomatisa metodzie treningu słuchowego - opartej na prawie zwanym Efektem Tomatisa.

Istnieje kilka dyscyplin, w których metoda ta znajduje zastosowanie, a wśród nich znajdują się m.in.: komunikacja, problemy szkolne, problemy związane z koncentracją, pamięcią, ustawienie i lepsze wykorzystanie własnego głosu oraz słuchu, zaburzenia równowagi, nadmierny stres i problemy związane z radzeniem sobie z nim, brak energii lub ciągłe poczucie nadmiernego zmęczenia, przeciążenia.

Ponad 40 lat temu prof. Alfred A. Tomatis - francuski otolaryngolog, neurolog i foniatra, dokonał kilku zaskakujących obserwacji, które doprowadziły do rozwoju tzw. metody Tomatisa. W literaturze przedmiotu metoda znana jest również jako: "trening uwagi słuchowej", "stymulacja słuchowa", "trening audio-psycho-lingwistyczny". Podstawowym jej celem jest wspieranie i rozwój uwagi słuchowej dzięki czemu następuje poprawa koncentracji, jakości uczenia się, rozwinięcie zdolności komunikacyjnych i językowych, zwiększenie kreatywności oraz poprawa jakości zachowań społecznych.

Metoda Tomatisa okazała się bardzo skuteczna w terapii dzieci z problemami szkolnymi typu: zaburzenia uwagi, mowy, koncentracji, dysleksja. Zastosowanie tej metody przyniosło również zadowalające efekty w przypadku dzieci autystycznych, a także dzieci z problemami koordynacji sensomotorycznej. W przypadku dorosłych terapia jest z powodzeniem stosowana w leczeniu depresji, wspomaga przyswajanie języków obcych oraz kształcenie i udoskonalanie umiejętności komunikacyjnych. Okazała się niezmiernie pomocna również w przypadku osób, dla których głos i słuch są narzędziem pracy, tj.: muzyków, śpiewaków operowych, aktorów, dziennikarzy radiowych itd.

Pacjentami prof. Alfreda Tomatisa byli: Ge'rard Depardieu - aktor, Maria Callas – śpiewaczka operowa,  Pavarotti – śpiewak operowy, Romy Schneider – aktorka.

Również wielu aktorów, polityków i ludzi biznesu korzystało i korzysta obecnie z "działania" metody Tomatisa.

Obecnie metodę prof. Tomatisa wykorzystuje się w ponad 250 centrach na całym świecie. Są one prowadzone przez doświadczonych, dyplomowanych specjalistów z dziedziny audio-psycho-fonologii.

Metoda stymulacji słuchowej opracowana i rozwinięta przez prof. Tomatisa opiera się na wielu założeniach teoretycznych dotyczących różnych funkcji ucha i ich powiązań z głosem.

Badania przeprowadzone przez prof. Tomatisa niezbicie dowodzą, że uwaga słuchowa wpływa na sposób w jaki porozumiewamy się i funkcjonujemy w otoczeniu, a także na nasze samopoczucie oraz na nasz stan psychiczny.

Obecnie pojawia się coraz więcej opracowań naukowych, potwierdzających skuteczność metody prof. Tomatisa. Prowadzonych jest również wiele badań klinicznych potwierdzających wiarygodność i efektywność opisywanej metody.

 

© METODA TOMATISA TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ