Polish English

 

Na licytacji

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Zdjęcie kobiet „A” w anty-ramie.

Zdjęcie kobiet „A” w anty-ramie.

Cena 100 zł. Bez anty-ramy 50 zł.   Możesz odpisać kwotę od dochodu. Jako Fundacja przyjmujemy darowizny i przedmioty na licytację. Każda kwota pomaga osobom czekającym na terapię. Zapła...

Zdjęcie kobiet „B” w anty-ramie.

Zdjęcie kobiet „B” w anty-ramie.

Cena 100 zł. Bez anty-ramy 50 zł. Możesz odpisać kwotę od dochodu. Jako Fundacja przyjmujemy darowizny i przedmioty na licytację. Każda kwota pomaga osobom czekającym na terapię. Zapłać za w...

Zdjęcie kobiet „C” w anty-ramie.

Zdjęcie kobiet „C” w anty-ramie.

Cena 100 zł. Bez anty-ramy 50 zł. Możesz odpisać kwotę od dochodu. Jako Fundacja przyjmujemy darowizny i przedmioty na licytację. Każda kwota pomaga osobom czekającym na terapię. Zapłać za w...

Zdjęcie kobiet „D” w anty-ramie.

Zdjęcie kobiet „D” w anty-ramie.

Cena 100 zł. Bez anty-ramy 50 zł.   Możesz odpisać kwotę od dochodu. Jako Fundacja przyjmujemy darowizny i przedmioty na licytację. Każda kwota pomaga osobom czekającym na terapię. Zapła...

Rower dziecięcy btwin. Stan: używany. C…

 Rower dziecięcy btwin. Stan: używany. Cena: 200zł.

SPRZEDANY! Możesz odpisać kwotę od dochodu. Jako Fundacja przyjmujemy darowizny i przedmioty na licytację. Każda kwota pomaga osobom czekającym na terapię.

Trening s?uchowy

 Trening s?uchowy - co to jest ?

 

Trening Uwagi S?uchowej prowadzony metod? Tomatis'a w Poznaniu jest o?rodkiem wspomagaj?cym leczenie dzieci, m?odzie?y i doros?ych.

Nie nale?y zapomina?, ?e „s?uchanie a s?yszenie” to dwa odr?bne parametry. Mo?emy s?ysze? idealnie wszystkie d?wi?ki, ale nie koniecznie s?ucha? tego, co inni ludzie do nas mówi? lub s?ucha? w zak?ócony sposób.

Po terapii metod? Tomatis'a nast?puje poprawa takich elementów jak „s?uchanie ze zrozumieniem” (szybkie przetwarzanie zas?yszanej wypowiedzi – odrzucanie zb?dnego t?a d?wi?kowego), „czytanie ze zrozumieniem”, jako?? uczenia si? oraz koncentracja (zaburzenia emocjonalne ust?puj?). Trening  pomaga w rozwoju mowy - w zakresie j?zyka ojczystego oraz w nauce j?zyków obcych. Trening uwagi s?uchowej jest te? metod? rehabilitacji takich zaburze? jak  dysleksja, leczenie aspergera czy nawet leczenie adhd. Zmiany zaistnia?e w wyniku terapii pozostaj? – uzyskujemy trwa?? modyfikacj? zaburzonych sfer.

>> czytaj wi?cej

Aktualności

© METODA TOMATISA TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ